GDPR

Solutii Integrate GDPR

In contextul cerintelor Regulamentului European pentru protectia datelor cu caracter personal nr. 679/2016 (GDPR), Zarr Advertising a dezvoltat o serie de servicii ce pot fi oferite separat sau integrat.

Aceste servicii sunt livrate de catre personal specializat (avocati specializati in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, specialisti in domeniul securitatii informatiei, auditori si experti IT).

 • Evaluarea nivelului de pregatire pentru GDPR
 • Serviciul consta in realizarea unui audit de verificare a nivelului de conformare al organizatiei cu cerintele GDPR din punct de vedere juridic si tehnic. In cadrul auditului se vor identifica tipurile de prelucrari de date cu caracter personal, fluxul prelucrarilor, rolurile de operator/imputernicit in care se poate regasi organizatia in functie de context, riscurile asociate prelucrarilor.
 • Auditul are ca scop identificarea zonelor vulnerabile din organizatie, identificarea de oportunitati de imbunatatire.
Vreau acest serviciu
 • Cartografierea datelor cu caracter personal
 • Procesul consta in identificarea categoriilor de date cu caracter personal, localizarii acestora, prelucrarilor si fluxurilor specifice de date cu caracter personal, masurilor de securitate actuale din punct de vedere IT, securitate fizica si securitate a resurselor umane. Livrabilul consta intr-o harta (cartografiere) a datelor cu caracter personal din organizatie, element ce constituie una dintre cerintele GDPR. In urma procesului de cartografiere se vor identifica masuri de imbunatatire in scopul conformarii la cerintele Regulamentului.
Vreau acest serviciu
 • Analiza de risc si de impact (DPIA)
 • Gestionarea prelucrarilor de date cu caracter personal implica o serie de riscuri pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate. Aceste riscuri trebuie identificate in functie de specificul organizatiei si al activitatilor sale. In urma identificarii riscurilor vor fi propuse o metodologie de gestionare a acestora, precum si actiuni de reducere a nivelului acestor riscuri.
 • In functie de prelucrarile ce urmeaza a fi realizate, se va propune un model de analiza a impactului asupra protectiei datelor.
Vreau acest serviciu
 • Consultanta GDPR
 • Serviciul consta in analizarea stadiului actual de pregatire privind conformarea la GDPR si stabilirea unui plan de actiune privind prioritizarea masurilor ce trebuie luate pentru implementarea GDPR.
 • Ca urmare a identificarii pasilor ce trebuie urmati pentru implementare, organizatia va trebui sa implementeze procedurile specifice GDPR sub indrumarea echipei de consultanta GDPR.
Vreau acest serviciu
 • Externalizarea functiei de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (D.P.O.)
 • La cererea organizatilor, putem prelua functia de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, sub forma unui abonament care va include printre altele: informare si consiliere periodica si la cerere, monitorizarea respectarii cerintelor GDPR de catre operator/imputernicit in cadrul unor audituri periodice, relationarea cu autoritatea (ANSPDCP).
 • Putem oferi acest serviciu si pentru organizatii care fac parte din acelasi grup.
Vreau acest serviciu
 • Formare responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, curs acreditat ANC, cod COR 242231
 • In calitate de furnizor de training acreditat de catre ANC, putem oferi cursuri de formare a responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal conform cerintelor ANC si ale standardului ocupational cod COR 242231.
 • Lectorii sunt avocati specializati in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, specialisti I.T, auditori in domeniul securitatii informatiei.
Vreau acest serviciu
Suna acum